Política de privacitat

Ens complau que visites la web oficial de MYSTIC INTERNATIONAL www.mystic-bcn.com (en endavant, Lloc Web) i agraïm el teu interès.

DANRIBES, S.L. (en endavant, DANRIBES) té el ferm compromís de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals per garantir la privacitat, el secret i la seguretat de les dades personals dels Usuaris aplicant mesures tècniques i organitzatives apropiades a l'efecte.

La present Política de Privacitat té per objecte informar als Usuaris sobre el tractament que DANRIBES fa de les dades personals que l'Usuari faciliti en accedir, navegar i utilitzar els serveis que s'ofereixen en el Lloc Web, així com de les mesures de seguretat adoptades, de l'exercici dels drets dels Usuaris i de la forma de contacte.

Les dades personals només seran obtingudes per DANRIBES per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que s'hagin obtingut.

A continuació, compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals proporcionem als Usuaris la següent informació:

Responsable del tractament

DANRIBES S.L. (en endavant, DANRIBES) societat espanyola amb CIF B-56943764, amb domicili social al carrer Sindicat, 35, CP 25181 de Soses (Lleida), inscrita en el Registre de Societats amb nº ......., amb correu electrònic [danribes@gmail.com], és la titular de la pàgina Web www.mystic-bcn.com (en endavant, Lloc Web).

Els Usuaris poden contactar amb el Responsable del Tractament a través de la següent adreça de correu electrònic: danribes@gmail.com

Definicions

Als efectes de la present Política, els següents termes tindran el significat que s'indica a continuació:

Finalitat del tractament

Gestionar les sol·licituds d'informació rebudes a través de la funció de “Contacte” de la Web. Gestionar les votacions de el MYSTIC INTERNATIONAL realitzades pels Usuaris del Lloc Web (identificació, validació i recompte de vots). Fins estadístics de participació i resultats de les votacions en el MYSTIC INTERNATIONAL -per donar compliment a aquesta finalitat les dades personals seran objecte d'un procés d'anonimització-. Per poder participar com a jurat en el MYSTIC INTERNATIONAL, els Usuaris hauran de prémer en “Identifica't i Vota” i seran redirigits a la web de Twitch (www.twitch.tv) en la qual hauran de disposar d'un compte obert en aquesta plataforma de streaming. Quan l'Usuari des del seu compte premi “Autoritzar” estarà manifestant que ha llegit i que accepta la Política de Privacitat de www.premiosesland.com. A continuació, l'Usuari podrà seleccionar les seves preferències de vot entre les diferents categories definides per Streamers i continguts seguint les indicacions del Lloc Web i un cop seleccionats els seus vots haurà de prémer en “Enviar Els Meus Vots”. Les votacions i la identitat de l'Usuari es registraran en la base de dades de DANRIBES. La identitat de l'Usuari es registrarà mitjançant un codi hash -algorisme matemàtic- (pseudonimitzat).

Twitch Interactive, Inc. propietària de www.twitch.tv actua com a proveïdor dels serveis de validació i verificació de la identitat dels Usuaris que voten per evitar el frau en el procés de votació.

Categoria de dades personals

La categoria de dades que tracta DANRIBES en el Lloc Web, són:

Correu electrònic en funció de Contacte. Dades identificatives: Identificació de l'Usuari mitjançant un codi hash -algorisme matemàtic-. DANRIBES no accedeix a les dades del compte que els Usuaris tenen en www.twitch.tv.

Base de legitimació

La base de legitimació per gestionar les comunicacions que es rebin a través de la funció “Contacte” és l'interès legítim de DANRIBES.

La base de legitimació del tractament de les dades personals dels Usuaris que participen en el MYSTIC INTERNATIONAL és el consentiment exprés atorgat en participar com a jurat i l'interès legítim de DANRIBES en la gestió dels esdeveniments que organitzi i en la gestió de el MYSTIC INTERNATIONAL.

L'Usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment. No obstant això, el tractament sobre les dades personals realitzat amb anterioritat a la revocació del consentiment serà lícit.

Conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per donar compliment a la finalitat per la qual van ser recaptades. No obstant això, DANRIBES podrà conservar les dades per a la seva posada a disposició de les autoritats competents o per fer front a possibles reclamacions, en aquest cas les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització dels terminis de prescripció, moment en què seran eliminades amb les mesures de seguretat adequades.

Finalitzat el termini de conservació, les dades personals podran ser objecte d'un procés d'anonimització per a fins estadístics de el MYSTIC INTERNATIONAL.

Comunicació de dades

DANRIBES no cedirà a tercers les dades facilitades pels Usuaris del Lloc Web, llevat consentiment previ i exprés d'aquests o sigui necessari per imperatiu legal (Administracions públiques, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Ministeri Fiscal, Agència Espanyola de Protecció de Dades, etc).

DANRIBES informa als Usuaris que les dades personals podran comunicar-se a proveïdors de DANRIBES per poder atendre a la gestió de el MYSTIC INTERNATIONAL, en aquest cas, aquells tindran la condició d'encarregats del tractament seguint les instruccions de DANRIBES sobre el tractament de dades personals.

Drets dels usuaris

DANRIBES informa als Usuaris que en referència al tractament de les seves dades personals poden exercir els següents drets:

Els Usuaris podran exercir els seus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta dirigint-se per escrit a DANRIBES S.L. per correu postal a l'adreça de carrer Ganduxer, nº 129, C.P 08022 Barcelona o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça [……info@fan.content.com…….], en ambdós casos haurà d'acompanyar-se còpia del Document Nacional d'Identitat o document equivalent que acrediti la seva identitat.

Enllaços de domini de tercers

Per poder participar com a jurat els Usuaris seran redirigits al domini www.twitch.tv titularitat d'un tercer -Twitch Interactive, Inc-. Dit domini disposa de les seves pròpies Condicions d'Ús, Política de Privacitat i Política de Galetes. Per això, recomanem als Usuaris que les consultin abans de la seva utilització.

Xarxes socials

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços que permetin accedir a diferents xarxes socials pertanyents i gestionades per tercers (p.ex. Facebook, Instagram, YouTube). Aquests enllaços en el Lloc Web tenen per únic objecte facilitar als Usuaris l'accés a xarxes socials per informar-los sobre els esdeveniments organitzats per DANRIBES.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'Usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de DANRIBES. Aquestes xarxes socials i plataformes disposen de les seves pròpies polítiques de privacitat i del tractament de les galetes. En aquest sentit, tota informació i dades personals que l'Usuari proporcioni a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat.

Galetes

Aquest Lloc Web no utilitza galetes per recollir informació dels Usuaris, únicament s'utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica - aquelles que permeten a l'Usuari la navegació segura a través del Lloc Web i la utilització de les diferents funcions i serveis que s'ofereixen en el Lloc Web. Per a una informació més detallada accedeix a la Política de Galetes.

No obstant això, aquest Lloc Web pot contenir enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat i de galetes alienes a DANRIBES i que l'Usuari podrà decidir si accepta o rebutja quan accedeixi a aquests llocs web.

Transferències internacionals

Les dades personals poden allotjar-se en servidors ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu (Estats Units, Japó, Austràlia, Japó), en participar en el MYSTIC INTERNATIONAL consent aquesta transferència de dades i se l'informa que en aquestes es garanteix l'existència d'una Decisió d'Adequació del Comitè Europeu de Protecció de Dades o bé l'adopció de mesures de garantia complementàries a fi de garantir un nivell d'adequació de protecció alineat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

Modificacions de la política de privacitat

DANRIBES es reserva el dret a modificar aquesta Política de privacitat en funció d'exigències legislatives, reglamentàries o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o pel Comitè Europeu de Protecció de Dades, per això s'aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política, aquests es publicaran en el Lloc Web.

Data de l'última actualització: 12 del 12 de 2023.